Intro

25 aug - 23 sep 2012 Husby konsthall, tis–sön 12–17, Husby Gård, Husbystigen 8. (+ Studion, Moderna Museet tis 10–20, ons–sön 10–18, Skeppsholmen. )

En konstutställning om offentliga rum, privata nätverk och konsten att organisera kollektiv mening.

Privatiseringen av offentliga rum har förändrat det gemensamma. Nya gemensamma rum har skapats inom ramen för det privata. När blir det offentliga gemensamt? Var går du när du vill prata med De Andra? I denna konstutställning utforskas uttrycken för det offentliga rummet på torg, i trappuppgångar och under tv-soffor.

Utställningen är gjord av Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) vid Stockholms Universitet och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, med stöd av Formas och i samarbete med  Association for Temporary Art, Kungliga Tekniska högskolan, Rumänska kulturinstitutet, Centrum för gestaltning, Stockholms dramatiska högskola, Husby Gård och Moderna Museet.

Välkommen till öppningen!

25/8 12-17 Husby Konsthall, 26/8 14-15 Studion Moderna Museet

 


 


An exhibition on public spaces, private networks and the art of organizing collective meaning.

The privatization of public space has changed the common. New common room has been created within the private sphere. When is the public the common? Where do you go when you want to talk to The Others? This art exhibition explores the manifestations of the public sphere in town squares, in stairways and under TV sofas.

The exhibition is made by the Department of Computer and System Sciences (DSV) at Stockholm University and The Royal Institute of Art in Stockholm, supported by Formas and in collaboration with Association for Temporary Art, KTH Royal Institute of Technology, the Romanian Cultural Institute, Centrum för gestaltning, Stockholm Academy of Dramatic Arts, Husby Gård and Moderna Museet.

Welcome to the opening!

25/8 12-17 Husby Konsthall, 26/8 14-15 Studion Moderna Museet

 

logos