OM | ABOUT

Privatiseringen av offentliga rum har förändrat det gemensamma rummet. Nya gemensamma rum har skapats inom ramen för det privata. När blir det offentliga gemensamt? Var går du när du vill prata med De Andra? I denna konstutställning utforskas uttrycken för det offentliga rummet på torg, i trappuppgångar och under tv-soffor.

Vernissage och seminarium 25 och 26 augusti

Vernissage 1 på Husby konsthall lördag den 25 augusti kl 12-17. Invigningstal kl 13.30.

Vernissage 2 i Studion på Moderna Museet den 26 augusti kl 14-15 och kl 15-17 samma dag presenteras konstnärerna i ett seminarium organiserat av rumänska kulturinstitutet.

Adresser och öppettider 25 augusti – 23 september

Utställningen i Husby konsthall är öppen tisdag-söndag kl 12-17. Plats: Husbystigen 8, T-bana Husby.

Utställningen i Studion på Moderna Museet, Skeppsholmen, är öppet tisdag kl 10-20, onsdag-söndag kl 10-18.

För mer information kontakta Karin Hansson, karin@temporaryart.org, +46- (0)708-737813.

The privatization of public space has changed the commons. New communal spaces have been created within the private sphere. When does the public domain become part of the commons? Where do you go when you want to talk to the “Others”? This art exhibition explores manifestations of the public sphere in town squares, in stairways and under TV sofas.

Opening and Seminar August 25 and 26

Opening 1 at Husby Konsthall. Saturday, August 25, 12-17. Opening speech at 13.30.

Opening 2 at The Studio at Moderna Museet on August 26, 14-15. On the same day the artists will be presented at a seminar organized by the Romanian Cultural Institute, 15-17.

Addresses and opening hours August 25 – September 23

The exhibition in Husby Konsthall is open every day from 12-17
Location: Husbystigen 8, T-bana Husby
The exhibition in the Studio at Moderna Museet is open Tuesday 10-20, Wednesday-Sunday 10-18. Closed on Mondays
For further information contact Karin Hansson, karin@temporaryart.org, +46- (0)708-737813.

For more information contact Karin Hansson, karin@temporaryart.org, +46- (0)708-737813.