Karin Hansson

The Affect Machine

I The Affect Machine, utforskas hur en total ekonomisering av livssfären skulle kunna se ut i praktiken. Genom att kombinera principerna för aktiehandel med ett socialt nätverk som Facebook skapas en handelsplats för kulturellt kapital och sociala relationer. http://affectmachine.org/ The AffectMachine studies what a total economization of the life sphere might look like in practice. By combining the principles of the stock market with a social network like Facebook, a market place for cultural capital and for social relations is created. http://affectmachine.org/

Karin Hansson (f 1967) tog examen från Kungl. Konsthögskolan 1994. Hansson är verksam som konstnär och universitetslektor i medier vid Högskolan i Skövde. Hon är för närvarande doktorand i Data- och systemvetenskap med inriktning mot konst och digitala medier, i ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Inom ramen för Association for Temporary Art har hon organiserat en rad utställningar som på olika sätt problematiserar digitala medier och det offentliga rummet. (http://people.dsv.su.se/~khansson/) Karin Hansson (born 1967) graduated from the Royal. Institute of Art 1994. Hansson is active as an artist and lecturer in media at the University of Skövde. She is currently a PhD student at the Royal Institute of Art in Stockholm and Stockholm University. Within the framework of the Association for Temporary Art, she has organized a series of exhibitions that in various ways problematizes digital media and the public sphere. (http://people.dsv.su.se/~khansson/)