Shakir Attiyah

En plats för alla

Maktens uttryck har alltid en särskild estetik. Vilka möjligheter har den enskilde att upp- rätta moment över sin historia? I detta konstverk utforskas turerna i utsmyckningen av Husbybadet. Individerna, argument och sammanhanget återskapas för att förstå varför demokratin sattes ur spel.

A place for all

Forms for expressing power have always maintained a specific aesthetic. What possi- bilities are there for the individual to erect a monument to her or his own history? This work studies the history of the artistic treat- ment of the public bath in Husby. The individuals, the arguments and the context are recreated in order to demonstrate how demo- cracy was circumvented.

Shakir Attiyah (f 1956) arbetar med måleri i en klassisk tradition där symboliskt bildspråk vävs samman med abstrakta kompositioner. Attiyah är utbildad i Stockholm, Libanon och Egypten och hans arbeten finns representerade på flera svenska institutioner. Han är aktiv i Irakiska konstnärsföreningen i Sverige och arbetar med utställningar på Husby gård.

Shakir Attiyah (f 1956) works with painting in a classical tradition combining a symbolic imagery with abstract compositions. He is educated in Sweden, Lebanon and Egypt and his work is represented at several Swedish institutions. He is active in the Iraqi artists’ association in Sweden and work with exhibitions at Husby gård.