Greta Weibull

”Nothing is done out there to be evil.” Part I- Speech. Version I.

Internet är en lekplats av lösryckta meningar och anonyma kommentarer. Vad händer när det plötsligt finns en röst, en person som uttalar orden? Greta Weibull tal består av det material publiken bidrar med, genom att mejla, chatta och lämna handskrivna med- delanden. Konstnären agerar språkröret för allas åsikter. Allt kan sägas. Internet is a playground for disconnected ideas and anonymous comments. What happens when these suddenly find a voice, a person who enounces the words? Greta Weibull’s speech consists of material provided by the public via email, chats or handwritten communications. The artist functions as a spokesperson for everyone’s point of view.

Greta Weibull studerar vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon intresserar sig för de vardagliga absurditeterna, det konventionella och accepterade. Med sin konst vill hon göra betraktaren medveten om sin roll som översättare, som en aktör i berättelsen och potentiell historieberättare.

Greta Weibull is a student at the Royal Institute of Art in Stockholm. She is interested in the everyday absurdities, the conventional and accepted. With her ​​art she wants to make the viewer aware of her role as translator, as an actor in the story and potential storytellers.