Nils Claesson

sliN

Vägen framåt är för enkel och kan ofta leda fel. Att gå baklänges handlar om att upptäcka världen bakom sig. I filmen går huvudpersonen framåt medan resten av Stockholm rör sig baklänges. Filmen beskriver en baklängesresa mellan olika delar av Stockholm, från Husby till Södermalm. The road to the future is too simple and often leads us astray. In this film, the leading character moves forward while the rest of Stockholm is moving backwards. The film describes a trip backwards between different parts of Stockholm from Husby to Södermalm.

Nils Claesson (f 1958) är konstnär, filmare och författare. Hans arbeten rör ofta frågor om det privata-politiska. Claesson har bland annat arbetat mycket med deltagande filmprojekt som handlar om att samla kollektiva minnen. Till exempel Minnets filmer för Riksutställningar och Video-Dvednik i Ukraina, genom Svenska Institutet. Nils Claesson (f 1958) is an artist, filmmaker and writer. His work often concerns questions about the private versus the public, as in “Minnets Filmer” (Films of the Memory) at Riksutställningar and the “Video Dvednik” in Ukraine by the Swedish Institute. Nils is also an artistic PhD student at Stockholm Academy of Dramatic Art. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Claesson)