SEMINARIER | SEMINARS

Under utställningens gång organiseras seminarieserien Föreställningar, dialoger & affirmationer, kring konst som metod i arbetet med plats och stad. During the period of the exhibition there will be a series of seminars – Performances, Dialogues & Affirmations – dealing with art as a method of working with location and urbanity.

Konst & Samhälle som material Art & Society as Material
Sunday 26/8 15–17 Moderna Museet [in English]

Föreställd plats & identitet Imagined Place & Identity
Tisdag 4/9 18–20 Husby Konsthall [in Swedish]

Dialog & Grannskapsplanering Dialogue & Community Planning
Tisdag 11/9 18–20 Husby Konsthall [in Swedish]

Mellanrum & baklängesgång Interspaces & Reverse Walking
Tisdag 18/9 18–20 Husby Konsthall [in Swedish]

Download a detailed program in Swedish here.