Stefan Rusu

Flytande balkong

Den politiska sfären är inte någon annanstans, den finns i våra kök och på våra balkonger. Flytande balkong är en rörligt och lättinstal- lerad struktur som kan fungera som scen eller tribun. Strukturen är en tillfällig uppmaning, ett sätt att påminna om människors potentiellt medborgerliga positioner och ständiga närvaro i vardagens politik.

Floating Balcony

The political sphere is not somewhere else, it is here in our kitchens and on our balconies. “Floating Balcony” is a portable, easy-to- install structure that can function as a stage or a tribune. The structure is a temporary call, a way to remind us of people’s potential civic positions and their ubiquitous involvement with everyday political life.

 

Stefan Rusu (f 1964) är konstnär och curator baserad i Chisinau, Moldavien. Sedan år 2000 är han aktiv i KSAK Center for Contemporary Art i Chisinau. Här har han utvecklat projekt för Europa, Mellanöstern och Asien, med fokus dokumentär- och experimentell film och video. Rusus intresserar sig för processer och förändringar i post-socialistiska samhällen efter 1989. (www.art.md/2010/sfera_publica_en.html), (www.rhiz.eu/person-10677-en.html)

Stefan Rusu (born 1964) is an artist and curator based in Chisinau, Moldavia. Since 2000 he has worked for KSAK Center for Contemporary Art in Chisinau and in this context he has developed projects throughout Europe, Middle East and Asia, focusing on documentary and experimental film and video. Rusus interest relate to processes and changes in post-socialist societies after 1989. (www.art.md/2010/sfera_publica_en.html), (www.rhiz.eu/person-10677-en.html)