Johanna Gustafsson Fürst

Husby 2012

Färger är svårgripbara som visioner. Färg- sättningen i Husby på 70-talet var en reaktion mot det kommunalgrå som dominerat ny bebyggelse sedan 1950-talet. Visionen för Husby var småskalighet och gemen- skap, stadsdelen planerades för att produ- cera ett intimt offentligt rum.
Grafisk form i samarbete med Bodil Gustafsson Fürst.
The colored facades in Husby, dating from the 1970s, was a reaction to the so called municipal grey that had dominated buildings in Sweden since the 1950s. The vision for Husby was to create a small-scaled village with an intimate public space in an urban context.
Graphic design in collaboration with Bodil Gustafsson Fürst

Johanna Gustafsson Fürst (född 1973) utexaminerades från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2003. Hennes verk består av situations specifika och koncept-baserade projekt där hon använder speglingen och materialiseringen av det sociala rummet i det byggda som en ingång till frågor om plats, historia och sociala sammanhang. Gustafsson Fürst var en av initiativtagarna till det konstnärsdrivna galleriet ak28 (2003-2007) och hon var en av grundarna av Kista Teater som är aktiv i Rinkeby-Kista. Ett pågående projekt i Husby är ett samarbete med Stockholms stads trafikkontor som involverar ungdomar i arbetet med en restaurering av Husby stadspark. (www.gustafssonfurst.se) Johanna Gustafsson Fürst (born 1973) graduated from the Royal Institute of Art in Stockholm in 2003. Her works consists of situation specific and concept-based projects in which she use the mirroring and materialization of the social space in the buildt space as an entrance to questions about location, history and social context. Gustafsson Fürst was one of the initiators of the artist-run gallery ak28 (2003-2007) and she was one of the co-founders of Kista Theatre that is active in Rinkeby-Kista. An ongoing project in Husby is a collaboration with the Stockholm traffic office that involves young people who contribute with ideas and works to the restauration of the city park in Husby. (www.gustafssonfurst.se)