Patricia & Natalia Aramburu

Patricia Aramburu (born 1982) är utbildad inom området stadsplanering och design vid Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, Blekinge tekniska högskola och Kungl. Konsthögskolan. I sin praktik intresserar hon sig för gränsområdet som förenar olika ämnen som konst, stadsplanering, utställningar och forskning, med särskild fokus på det offentliga rummet. Natalia Aramburu (född 1986) utbildar sig till beteendevetare vid Stockholms universitet och intresserar sig för människans koppling till samhället, kulturen och individens egen utvecklig inom diverse mönster i samhället. Tillsammans har de just inlett projektet “to lose myself”, ett utforskande av livsvärldar i tätbefolkade städer, med utvecklingstöd från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Patricia Aramburu (born 1982) is educated in the field of urban planning and design at the Escola Tecnica Superior d’Arquitectura del Vallès, Blekinge Institute of Technology and the Royal Institute of Art in Stockholm. In her practice she is interested in the intersection of different subjects such as art, urban planning, exhibition and research, with special focus on public space. Natalia Aramburu (born 1986) is trained as a behavioral scientist at Stockholm University and is interested in the man’s connection to society, culture and the individual’s own development in diverse patterns in society. Together they have just launched the project “to lose myself,” an exploration of life worlds in densely populated cities, with development support from the Royal Institute of Art in Stockholm.

H.U.D. (In progress)

Information about the project on the web site