Åsa Andersson Broms

Potemkins kulisser

När varumärket Stockholm profileras målas en klarblå himmel och vitkalkad sjöstad upp. Visionen om en region av tillväxt och inte- gration marknadsförs genom blonda stads- utvecklingsprojekt. Husby Gård står orört. I verket Potemkins kulisser undersöks visionens påverkan och Husby Gårds fasad kläs i den nya sjöstadsestetikens kostym.

Potemkin’s Façade

When the Stockholm brand is visualised, blue skies appear above a white, waterfront neigh- bourhood. The vision of a region of growth and integration is marketed using blonde development projects. While the buildings of Husby gård remains untouched. “Potemkin’s Façade” looks at how the vision would be affected if the façades of Husby gård were to be dressed up in the new, waterfront aesthetic.

Åsa Andersson Broms (f 1967) är utbildad konstnär vid bland annat Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hennes arbeten rör sig fritt mellan olika tekniker, från enkla tekningar till avancerade interaktiva videoinstallationer. De senaste åren har Andersson Broms varit konstnärlig ledare för flera tematiska utställningar och projekt som kretsat kring frågor som normalitet och rasism, för Riksutställningar, Forum för levande historia och Nordiska museet. (http://temporaryart.org/asa/) Åsa Andersson Broms (f 1967) has a University Diploma in Fine Arts from Royal Institute of Art in Stockholm. Her work moves freely between different technologies, from simple drawings to sophisticated interactive video installations. She has worked as the artistic director of several thematic projects on issues such as normality and racism at Riksutställningar, Forum för Levande historia and Nordiska museet. Åsa also teaches at the Royal Institute of Art. (http://temporaryart.org/asa/)