Nomeda & Gediminas Urbonas with Giacomo Castagnola, Daniela Lazoroska, Mirko Lempert, Nathalie Wuerth, Rut Karin Zettergren, Ami Kohara, Valentin Brutaru, Jacquelyn Davis

Husby Channel

Att kontrollera bilden av sig själv är central i en verklighet regisserad av lobbyister och nyhetsunderhållning. Tv-kanalen Husby Channel utforskar hur mediernas historier skapar platsen, och visar hur tekniker för kommunikation förändrat förutsättningen för gemensamhet och är upphov till nya former för kollektivitet. Controlling one’s self-image is central in a reality directed by lobbyists and news entertainment. The television station “Husby Channel” explores how communication technologies have changed the premise of community and given rise to new forms of collectivity.


Work in progress in the Studio at Moderna museet

Nomeda & Gediminas Urbonas (f 1968/1966) kombinerar nya och traditionella medier i sina konstnärliga arbeten. De startade jutempus tvärvetenskapliga program för konst i Vilnius, Lettland, 1993. Ambitionen var att utforska de viktigaste aspekterna för byggandet av ett samtida samhälle med hjälp av konstnärlig verksamhet, att leta efter den samtida konstens roll i samhället, och hitta en koppling till andra områden i livet med hjälp av konstnärliga metoder. Urbonas har deltagit i en lång rad större sammanhang. Deras verk har ställts ut på biennalerna i São Paulo, Berlin, Moskva, Lyon, Gwangju och Venedig. De har också deltagit i Manifesta och Documenta. Gediminas Urbonas är för närvarande lärare i konst, kultur och teknik på MIT, Cambridge, Massachusetts, USA. Nomeda Urbonas är doktorand vid Universitet för vetenskap och teknik, Bergen, Norge. (www.nugu.lt)
I detta projekt samarbetar de med Giacomo Castagnola, Daniela Lazoroska, Mirko Lempert, Nathalie Wuerth, Rut Karin Zettergren, Ami Kohara, Valentin Brutaru och Jacquelyn Davis.
Nomeda & Gediminas Urbonas (f 1968/1966) combine traditional and new media in their artistic works, and works often with collective artistic activities such as seminars, TV shows, Internet chat rooms and democratic protests in the intersection between art, technology and social criticism. They started JUTEMPUS interdisciplinary program for art in Vilnius, and VOICE, a online publication on media culture. Their work has been exhibited at the biennials in San Paulo, Berlin, Moscow, Lyon, Gwangju and Venice, Manifesta and Documenta exhibitions, including a solo exhibition at the MACBA in Barcelona. Gediminas Urbonas also teach in Art, Culture and Technology at MIT, USA. Nomeda Urbonas is a PhD candidate at the University of Science and Technology in Bergen, Norway. (www.nugu.lt)
This project is done together with with Giacomo Castagnola, Daniela Lazoroska, Mirko Lempert, Nathalie Wuerth, Rut Karin Zettergren, Ami Kohara, Valentin Brutaru and Jacquelyn Davis.