Husby Channel: TV in the Expanded Field

Work in progress WHAT: Workshop in Networked Cultures and Participatory Media WHERE: Husby area, Studion Moderna Museet Stockholm WHEN: June–September 2012 http://www.vilma.cc/husby/

Mardrömmar om deltagande

Johanna Gustafsson Fürst inledde seminariet med att prata om boken av Markus Miessen ”The Nightmare of Participation”, som gett namn åt seminariet. Miessen vänder sig här mot synen på deltagande praktiker som ett sätt att nå konsensus, istället betonar han konflikten och konstnärens roll som oberoende outsider. Thomas Liljenberg berättade bland annat om sitt arbete

Continue reading »

Konst och gentrifiering

Föreläsning med Catharina Thörn och Megafonens Basar Gerecci och Amir Kekya Tisdagen 15/11 hade vi en eftermiddag som vi ägnade åt att med kritisk blick granska hur deltagande projekt tex dialogforum kring stadsutveckling, konstprojekt och lokalt enggemang kan komma att användas i ett syfte som inte gagnar de boende och verkande på platsen i ett

Continue reading »

Ingo Vetter om Ålidhem

Ingo Vetter: Konstprojektet Ålidhem och deltagande konst Idag har har konstnären Ingo Vetter berättat om sin praktik. Från installationer av oanvända bankpalats i forna Jugoslavien, till trädplanteringsprojekt i Detroit till installationer i miljonprogram i Umeå. Webbsidor Detroit Tree of Heaven Woodshop Research and exhibition project Shrinking Cities Public Art Project Ålidhem Böcker Ingo Vetter &

Continue reading »

Att dela ett samhälle

Föreläsning med Ester Barinaga från Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School Ester  har doktorerat på hur den digitala tekniken delar ett samhälle. I hennes avhandling Powerful Dichotomies – Inclusion and exclusion in the Information Society beskriver hon hur den digitala tekniken kan medverka till att dela ett samhälle. Uppdelningen mellan Non-Techies, de

Continue reading »

Deltagande lek i offentliga rum

Annika Waern, spelforskare vid Mobile life, DSV, Stockholms universitet, föreläste om deltagande ur ett spelperspektiv. Dagens rollspelskultur och eventkonst sattes i ett teoretiskt och historiskt perspektiv från på 50- och 60-talets deltagande performance till 2000-talets flash mobs.

ISEA

Karin och Johanna presenterade projektet på ISEA. Läs hela artikeln här: Performing Structure – Fine Art as Prototype for Participation