Konst och gentrifiering

Föreläsning med Catharina Thörn och Megafonens Basar Gerecci och Amir Kekya

Tisdagen 15/11 hade vi en eftermiddag som vi ägnade åt att med kritisk blick granska hur deltagande projekt tex dialogforum kring stadsutveckling, konstprojekt och lokalt enggemang kan komma att användas i ett syfte som inte gagnar de boende och verkande på platsen i ett längre perspektiv.
Vi inledde med en Föreläsning av Catharina Thörn om hur konstnären används i processer i stadsutveckling och gentrifiering som en strategi för att marknadsföra ett bostadsområde som kreativt, kulturellt och spännande. Catharina har skivit en serie artiklar i ämnet se mer på:

http://www.gp.se/kulturnoje/1.668049-vems-uttryck-formar-staden-
http://www.gp.se/kulturnoje/1.670582-ockupationen-gav-genklang
http://www.gp.se/kulturnoje/1.671138-hamburgs-stadsutveckling-en-vision-som-inte-nar-anda-fram

Efter Catharina presenterade Basar och Amir Megafonens arbete.
Megafonen är en organistation som vill stärka ungas politiska deltagande och särskilt med fokus på utvecklingen i Järvaområdet.
Vi pratade om Husby strukturplan och det dialogforum som Järvalyftet med hjälp av Megafonen arbetade fram.

Posted in Uncategorized
Comments are closed.